Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 11.06.2024 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 12.06.2024 19:23

ISIN CS0005066653
Krátky názov CP (FISN) PIVCA/ordinary share
Dlhý názov CP Pivovar CASSOVAR as
CFI ESXUFB
Menovitá hodnota 1 000
Mena denominácie SKK
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 69 533
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 01.08.1992
Dátum registrácie 01.08.1992
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 31.07.2008
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Pivovar CASSOVAR a.s.
IČO emitenta 31656129
Sídlo emitenta Floriánska 19, 04001 Košice, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?