Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 27.01.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 28.01.2023 16:30

ISIN CS0005066752
Krátky názov CP (FISN) PlzPraSlo/BRSH VTG FPD EUR33,2
Dlhý názov CP Plzensky Prazdroj Slovensko, a.s.
CFI ESVUFB
Menovitá hodnota 33,2
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 676 000
Množstvo CP na účtoch* 676 000
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 01.03.1992
Dátum registrácie 01.03.1992
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
IČO emitenta 31648479
Sídlo emitenta Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK
LEI emitenta

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.