Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 01.06.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 02.06.2023 03:01

ISIN CS0005067651
Krátky názov CP (FISN) STAstaarekpra/BRSH VTG FPD SKK1000
Dlhý názov CP STAR - stavebne a rekonstrukcne prace, as
CFI ESVUFB
Menovitá hodnota 1 000
Mena denominácie SKK
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 137 253
Množstvo CP na účtoch* 137 253
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 01.07.1992
Dátum registrácie 01.07.1992
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta STAR - stavebné a rekonštrukčné práce, a.s.
IČO emitenta 31568262
Sídlo emitenta ul. Kragujevská 4, 01075 Žilina, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?