Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.03.2024 22:02

Informácie o emisii k dátumu: 03.03.2024 19:40

ISIN CS0005067859
Krátky názov CP (FISN) MOGET/BRSH VTG FPD EUR34
Dlhý názov CP MOGET, a.s.
CFI ESVUFB
Menovitá hodnota 34
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 34 357
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 34 357
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 01.08.1992
Dátum registrácie 01.08.1992
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 29.09.2023
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta MOGET a.s.
IČO emitenta 31568611
Sídlo emitenta Vranovská 23, 851 01 Bratislava V, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?