Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 01.06.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 02.06.2023 02:35

ISIN CS0005068253
Krátky názov CP (FISN) SEPAC/ordinary share
Dlhý názov CP Senicke a skalicke pekarne, as
CFI ESXUFR
Menovitá hodnota 1 000
Mena denominácie SKK
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 55 378
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na meno
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 01.07.1992
Dátum registrácie 01.07.1992
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 06.07.2005
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Senické a skalické pekárne, a.s.
IČO emitenta 31416306
Sídlo emitenta Priemyselná ul. 1338, 90501 Senica, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?