Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 01.10.2023 23:02

Informácie o emisii k dátumu: 02.10.2023 02:58

ISIN CS0009011853
Krátky názov CP (FISN) PRORUZA/ordinary share
Dlhý názov CP PROJEKTING Ruzomberok, as
CFI ESXUFB
Menovitá hodnota 1 000
Mena denominácie SKK
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 0
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov
Dátum emisie 29.03.1993
Dátum registrácie 29.03.1993
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 22.12.2000
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta PROJEKTING Ružomberok, a.s.
IČO emitenta 31560601
Sídlo emitenta Pod Páračkou 62, 03495 Likavka, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?