Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 01.06.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 02.06.2023 01:21

ISIN SK1000022196
Krátky názov CP (FISN) INV37HomBoxNit/REGSH VTG FPD EUR250
Dlhý názov CP INVEST 37 - Home Box Nitra a.s.
CFI ESVUFR
Menovitá hodnota 250
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 100
Množstvo CP na účtoch* 100
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na meno
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 03.06.2020
Dátum registrácie 03.06.2020
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta INVEST 37 - Home Box Nitra a. s.
IČO emitenta 50092332
Sídlo emitenta Karloveská 34, 84104 Bratislava-mestská časť Karlova Ves, SK
LEI emitenta 097900CAFM0000237772

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?