Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.03.2024 22:02

Informácie o emisii k dátumu: 03.03.2024 13:09

ISIN SK1000023145
Krátky názov CP (FISN) merchantp/REGSH EUR4,57
Dlhý názov CP merchantpas, j. s. a. - Akcie triedy A
CFI EMXXXR
Menovitá hodnota 4,57
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 50
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 50
Forma CP Na meno
Druh CP akcia JSA s osobitnými právami
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 17.12.2020
Dátum registrácie 17.12.2020
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 24.11.2022
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta merchantpas, j. s. a.
IČO emitenta 53343174
Sídlo emitenta Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina, SK
LEI emitenta 097900CAKA0000007541

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?