Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.10.2023 23:01

Informácie o emisii k dátumu: 03.10.2023 05:55

ISIN SK1000024689
Krátky názov CP (FISN) Plus/NCU PFDSH
Dlhý názov CP Plus +, a.s. - akcia prioritna
CFI EPVNNR
Menovitá hodnota 20
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 8 700
Množstvo CP na účtoch* 8 600
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na meno
Druh CP akcia prioritná
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Obmedzená prevoditeľnosť
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 30.12.2021
Dátum registrácie 30.12.2021
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Plus +, a.s.
IČO emitenta 52712079
Sídlo emitenta Rosinská cesta 8, 01008 Žilina, SK
LEI emitenta 097900CAKA0000057011

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?