Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 27.01.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 28.01.2023 16:38

ISIN SK1000025306
Krátky názov CP (FISN) WCHEur/REGSH VTG FPD EUR30
Dlhý názov CP WCHF Europe j. s. a.
CFI ESVUFR
Menovitá hodnota 30
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 30
Množstvo CP na účtoch* 30
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na meno
Druh CP akcia kmeňová JSA
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 16.11.2022
Dátum registrácie 16.11.2022
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta WCHF Europe j. s. a.
IČO emitenta 53215231
Sídlo emitenta Wolkrova 33, 85101 Bratislava-mestská časť Petržalka, SK
LEI emitenta 097900CAKA0000089894

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.