Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 23.05.2024 21:03

Informácie o emisii k dátumu: 24.05.2024 09:57

ISIN SK1000025686
Krátky názov CP (FISN) IPMInvHol/REGSH EUR0.01
Dlhý názov CP IPM Investment Holding j.s.a.
CFI EMXXXR
Menovitá hodnota 0,01
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 4 500
Množstvo CP na účtoch* 4 500
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na meno
Druh CP akcia JSA s osobitnými právami
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Obmedzená prevoditeľnosť
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 30.09.2022
Dátum registrácie 30.09.2022
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta IPM Investment Holding j.s.a.
IČO emitenta 52106071
Sídlo emitenta Dolná 5, 97401 Banská Bystrica, SK
LEI emitenta 097900CAKA0000104056

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?