Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 31.01.2023 21:05

Informácie o emisii k dátumu: 31.01.2023 22:48

ISIN SK1000025785
Krátky názov CP (FISN) Crowdberry/NCURED PFDSH
Dlhý názov CP Crowdberry a.s.
CFI EPVRNR
Menovitá hodnota 1
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 6 944
Množstvo CP na účtoch* 6 944
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na meno
Druh CP akcia prioritná
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Obmedzená prevoditeľnosť
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 12.10.2022
Dátum registrácie 12.10.2022
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Crowdberry a.s.
IČO emitenta 48236993
Sídlo emitenta Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK
LEI emitenta 097900BIES0000151515

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?