Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 10.06.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 11.06.2023 01:49

ISIN SK1000026080
Krátky názov CP (FISN) SkiLABSK/REGSH VTG FPD EUR100
Dlhý názov CP Skill LAB SK, j.s.a.
CFI ESVTFR
Menovitá hodnota 100
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 10
Množstvo CP na účtoch* 10
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na meno
Druh CP akcia kmeňová JSA
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Obmedzená prevoditeľnosť
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 23.03.2023
Dátum registrácie 23.03.2023
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Skill LAB SK, j.s.a.
IČO emitenta 52463508
Sídlo emitenta Hraničná 18, 82105 Bratislava-mestská časť Ružinov, SK
LEI emitenta 097900CAKA0000122680

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?