Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.10.2023 23:01

Informácie o emisii k dátumu: 03.10.2023 06:32

ISIN SK1000026544
Krátky názov CP (FISN) CBCHol/REGSH VTG FPD EUR250
Dlhý názov CP CBC HoldCo a.s.
CFI ESVUFR
Menovitá hodnota 250
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 100
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 100
Forma CP Na meno
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 10.05.2023
Dátum registrácie 10.05.2023
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta CBC HoldCo a.s.
IČO emitenta 55266827
Sídlo emitenta Karadžičova 16, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK
LEI emitenta 097900CAKA0000130925

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?