Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.10.2023 23:01

Informácie o emisii k dátumu: 03.10.2023 05:18

ISIN SK1000026551
Krátky názov CP (FISN) AlpFunDyn/REGSH EUR100
Dlhý názov CP Alpha Fund Dynamic j.s.a.
CFI EMXXXR
Menovitá hodnota 100
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 150
Množstvo CP na účtoch* 150
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na meno
Druh CP akcia JSA s osobitnými právami
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Vylúčenie dedenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 10.05.2023
Dátum registrácie 10.05.2023
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Alpha Fund Dynamic j.s.a.
IČO emitenta 55174078
Sídlo emitenta Polomská 524, 049 21 Betliar , SK
LEI emitenta 097900CAKA0000124523

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?