Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 23.09.2023 23:11

Informácie o emisii k dátumu: 24.09.2023 15:58

ISIN SK1110004761
Krátky názov CP (FISN) CETELEMSLOVE/REGSH VTG FPD SKK1000
Dlhý názov CP CETELEM SLOVENSKO a.s.
CFI ESVUFR
Menovitá hodnota 34
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 50 000
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 50 000
Forma CP Na meno
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 02.06.2003
Dátum registrácie 22.03.2003
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 05.10.2017
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta CETELEM SLOVENSKO a.s.
IČO emitenta 35787783
Sídlo emitenta Panenská 7, 81236 Bratislava, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?