Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 23.09.2023 23:11

Informácie o emisii k dátumu: 24.09.2023 16:10

ISIN SK1110004837
Krátky názov CP (FISN) TIPOS,nar/REGSH VTG FPD SKK1000000
Dlhý názov CP TIPOS, narodna loteriova spolocnost, a.s.
CFI ESVUFR
Menovitá hodnota 33 193,918875
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 11
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 11
Forma CP Na meno
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 17.06.2003
Dátum registrácie 31.03.2003
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 16.05.2019
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta TIPOS a.s.
IČO emitenta 31340822
Sídlo emitenta Brečtanova 1, 83007 Bratislava, SK
LEI emitenta 097900BHML0000100392

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?