Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 14.07.2024 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 15.07.2024 12:24

ISIN SK1110017441
Krátky názov CP (FISN) NatDevFunII/REGSH VTG FPD EUR1000
Dlhý názov CP National Development Fund II., a.s.
CFI ESVUFR
Menovitá hodnota 1 000
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 25
Množstvo CP na účtoch* 25
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na meno
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 23.10.2014
Dátum registrácie 23.10.2014
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár NCDCSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta National Development Fund II., a.s.
IČO emitenta 47759224
Sídlo emitenta Grösslingová 44, 81109 Bratislava, SK
LEI emitenta 097900BHLO0000089140

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?