Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 01.10.2023 23:02

Informácie o emisii k dátumu: 02.10.2023 02:52

ISIN SK1110017607
Krátky názov CP (FISN) NCDCP/REGSH VTG FPD EUR100000
Dlhý názov CP NCDCP, a.s. v likvidacii
CFI ESVUFR
Menovitá hodnota 100 000
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 84
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 84
Forma CP Na meno
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 29.12.2014
Dátum registrácie 29.12.2014
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 23.12.2022
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta NCDCP, a.s. v likvidácii
IČO emitenta 47255889
Sídlo emitenta Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?