Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.10.2023 23:01

Informácie o emisii k dátumu: 03.10.2023 05:36

ISIN SK1110018258
Krátky názov CP (FISN) Slovakiath/REGSH VTG FPD SKK266000
Dlhý názov CP Slovakiatherme Prva Slovenska kupelna spolocnost, a.s.
CFI ESVTFR
Menovitá hodnota 266 000
Mena denominácie SKK
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 1
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 1
Forma CP Na meno
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 28.11.2001
Dátum registrácie 18.06.2001
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 31.10.2017
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovakiatherme - Prvá Slovenská kúpeľná spol., a.s.
IČO emitenta 35813369
Sídlo emitenta Záhradnícka 68, 82108 Bratislava, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?