Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.10.2023 23:01

Informácie o emisii k dátumu: 03.10.2023 05:26

ISIN SK1110019454
Krátky názov CP (FISN) A1Property,a/REGSH VTG FPD EUR1000
Dlhý názov CP A1 Property, a. s.
CFI ESVUFR
Menovitá hodnota 1 000
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 20
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 20
Forma CP Na meno
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 29.05.2017
Dátum registrácie 29.05.2017
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 12.12.2017
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta A1 Property, a. s.
IČO emitenta 45897271
Sídlo emitenta Palisády 47, 81106 Bratislava, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?