Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.10.2023 23:01

Informácie o emisii k dátumu: 03.10.2023 05:21

ISIN SK1110021104
Krátky názov CP (FISN) EneRECap/REGSH EUR25000
Dlhý názov CP Energy and RE Capital j.s.a.
CFI EMXXXR
Menovitá hodnota 25 000
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 16
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 16
Forma CP Na meno
Druh CP akcia JSA s osobitnými právami
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 27.05.2019
Dátum registrácie 27.05.2019
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 09.06.2023
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Energy & RE Capital j.s.a.
IČO emitenta 51718871
Sídlo emitenta Rudohorská 33, 97411 Banská Bystrica, SK
LEI emitenta 097900BIFO0000154668

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?