Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 23.05.2024 21:03

Informácie o emisii k dátumu: 24.05.2024 10:47

ISIN SK1120001450
Krátky názov CP (FISN) GEMERCUKORa.s./OrdinaryShare Free
Dlhý názov CP GEMERCUKOR a.s.
CFI ESXUFB
Menovitá hodnota 1 000
Mena denominácie SKK
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 0
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov
Dátum emisie 01.12.1994
Dátum registrácie 01.12.1994
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 04.09.2000
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta SLOVENSKÉ CUKROVARY, a.s.
IČO emitenta 31568386
Sídlo emitenta Cukrovarská 3, 97921 Rimavská Sobota, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?