Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 01.10.2023 23:02

Informácie o emisii k dátumu: 02.10.2023 04:28

ISIN SK1120004249
Krátky názov CP (FISN) REAZA/BRSH VTG FPD EUR33,2
Dlhý názov CP REAL ZA a.s.
CFI ESVUFB
Menovitá hodnota 33,2
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 52 205
Množstvo CP na účtoch* 52 205
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je obchodovaná na trhu MTF
Dátum emisie 29.03.1993
Dátum registrácie 29.03.1993
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta REAL ZA a.s.
IČO emitenta 31563171
Sídlo emitenta Kamenná 19, 01079 Žilina, SK
LEI emitenta 097900BHM30000114368

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?