Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 31.01.2023 21:05

Informácie o emisii k dátumu: 01.02.2023 00:09

ISIN SK1120008539
Krátky názov CP (FISN) PetPre/BRSH VTG FPD EUR33.19
Dlhý názov CP Petit Press, a.s.
CFI ESVUFB
Menovitá hodnota 33,19
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 30 000
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 30 000
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 11.08.2004
Dátum registrácie 11.08.2004
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 18.11.2022
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Petit Press, a.s.
IČO emitenta 35790253
Sídlo emitenta Lazaretská 12, 81108 Bratislava, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?