Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 11.06.2024 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 12.06.2024 17:39

ISIN SK1120010386
Krátky názov CP (FISN) SLOENESTR/BRSH VTG FPD EUR1
Dlhý názov CP SLOVENSKE ENERGETICKE STROJARNE a.s.
CFI ESVUFB
Menovitá hodnota 1
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 1 452 344
Množstvo CP na účtoch* 1 452 344
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je kótovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 26.02.2010
Dátum registrácie 26.02.2010
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
IČO emitenta 31411690
Sídlo emitenta Továrenská 210, 93528 Tlmače, SK
LEI emitenta 315700OF7K1VO6FF3F02

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?