Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 23.04.2024 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 24.04.2024 18:38

ISIN SK3000001519
Krátky názov CP (FISN) AcrHerFuninvfon/CIV EUR
Dlhý názov CP Across Heritage Fund, investicny fond s premenlivym zakladnym imanim, a.s.
CFI CIMGLQ
Menovitá hodnota
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 100 000
Množstvo CP na účtoch* 5 786
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na meno
Druh CP akcia bez menovitej hodnoty
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Obmedzená prevoditeľnosť
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 05.01.2023
Dátum registrácie 05.01.2023
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Across Heritage Fund, investičný fond s premenlivým základným imaním, a.s.
IČO emitenta 53566009
Sídlo emitenta Zochova 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK
LEI emitenta 097900CAKA0000020345

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?