Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 31.01.2023 21:05

Informácie o emisii k dátumu: 31.01.2023 23:57

ISIN SK4000016127
Krátky názov CP (FISN) PodVin/5,5 BD 20221022
Dlhý názov CP Dlhopis Pod Vinohradmi 5,5 10/2022
CFI DBFUGB
Menovitá hodnota 1 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 1 000,00
Minimálny násobok* 1 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 4 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 297 000,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 22.10.2019
Dátum registrácie 22.10.2019
Dátum splatnosti/vyrovnania 22.10.2022
Dátum zrušenia 22.11.2022
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Pod Vinohradmi s.r.o.
IČO emitenta 52208036
Sídlo emitenta Vajnorská 21 A, 83103 Bratislava, SK
LEI emitenta 3157000WP8OOBM3IHL19

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?