Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 07.02.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 08.02.2023 18:12

ISIN SK4000016895
Krátky názov CP (FISN) Slospo/ZERO CPN BD 20250313
Dlhý názov CP Dlhopisy SLSP ZERO1 2025 CZK
CFI DBZNFB
Menovitá hodnota 2 000 000,00
Mena denominácie CZK
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 2 000 000,00
Minimálny násobok* 2 000 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 108 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 106 000 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov
Dátum emisie 13.03.2020
Dátum registrácie 13.03.2020
Dátum splatnosti/vyrovnania 13.03.2025
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?