Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 29.09.2023 23:02

Informácie o emisii k dátumu: 30.09.2023 08:31

ISIN SK4000018172
Krátky názov CP (FISN) Slospo/STRWOCPR
Dlhý názov CP SLSP AT1 PNC5 Investicne certifikaty 2020 II
CFI DEMMMM
Menovitá hodnota 5 000 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 5 000 000,00
Minimálny násobok* 5 000 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 150 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 150 000 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP investičný certifikát
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 23.11.2020
Dátum registrácie 23.11.2020
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?