Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 29.09.2023 23:02

Informácie o emisii k dátumu: 30.09.2023 07:51

ISIN SK4000018990
Krátky názov CP (FISN) Slospo/STRWOCPR 20260503
Dlhý názov CP Investicne certifikaty SLSP 2026 I
CFI DEMYRI
Menovitá hodnota 300,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 300,00
Minimálny násobok* 300,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 501 300,00
Množstvo CP na účtoch* 501 300,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na meno
Druh CP investičný certifikát
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevod a prechod iba so súhlasom emitenta
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 03.05.2021
Dátum registrácie 03.05.2021
Dátum splatnosti/vyrovnania 03.05.2026
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?