Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 11.06.2024 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 12.06.2024 18:01

ISIN SK4000019261
Krátky názov CP (FISN) PriTouRes/ZERO CPN BD 20230604
Dlhý názov CP Dlhopis Adriatic
CFI DBZUFB
Menovitá hodnota 100,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 100,00
Minimálny násobok* 100,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 6 660 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 6 636 300,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov
Dátum emisie 04.06.2021
Dátum registrácie 04.06.2021
Dátum splatnosti/vyrovnania 04.06.2023
Dátum zrušenia 04.07.2023
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Prime Tourist Resorts, a. s.
IČO emitenta 44769172
Sídlo emitenta Zochova 3, 81103 Bratislava, SK
LEI emitenta 097900BIHQ0000164073

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?