Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.10.2023 23:01

Informácie o emisii k dátumu: 03.10.2023 06:21

ISIN SK4000020350
Krátky názov CP (FISN) SLACAPGro/5 BD 20221130
Dlhý názov CP SLAVIA CAPITAL Group XLI.
CFI DBFUGR
Menovitá hodnota 1 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 1 000,00
Minimálny násobok* 1 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 7 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 3 686 000,00
Forma CP Na meno
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 28.02.2022
Dátum registrácie 28.02.2022
Dátum splatnosti/vyrovnania 30.11.2022
Dátum zrušenia 07.06.2023
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta SLAVIA CAPITAL Group, a.s.
IČO emitenta 31403387
Sídlo emitenta Mlynské nivy 5, 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov, SK
LEI emitenta 315700W8GYMVHQTR1Y57

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?