Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 29.03.2023 21:02

Informácie o emisii k dátumu: 29.03.2023 23:28

ISIN SK4000020632
Krátky názov CP (FISN) 365bank/VARI BD 20251229
Dlhý názov CP Europsky kryty dlhopis (premiovy) 365.bank 01
CFI DBVSGB
Menovitá hodnota 100 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 100 000,00
Minimálny násobok* 100 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 250 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 250 000 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP krytý dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 30.12.2022
Dátum registrácie 28.12.2022
Dátum splatnosti/vyrovnania 29.12.2025
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta 365.bank, a. s.
IČO emitenta 31340890
Sídlo emitenta Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava, SK
LEI emitenta 315700PLTAXHBHZP5J02

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?