Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 31.01.2023 21:05

Informácie o emisii k dátumu: 01.02.2023 00:16

ISIN SK4000021614
Krátky názov CP (FISN) LIOFINSER/ZERO CPN BD 20250929
Dlhý názov CP Dlhopisy LIOQA II 2025
CFI DBZGGB
Menovitá hodnota 1 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 1 000,00
Minimálny násobok* 1 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 6 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 3 574 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP zabezpečený dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov
Dátum emisie 29.09.2022
Dátum registrácie 29.09.2022
Dátum splatnosti/vyrovnania 29.09.2025
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta LIOQA FINANCIAL SERVICES, s.r.o.
IČO emitenta 54428998
Sídlo emitenta Rybné námestie 1, 81102 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK
LEI emitenta 9845006A0D7536D8AD62

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?