Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 29.03.2023 21:02

Informácie o emisii k dátumu: 29.03.2023 23:08

ISIN SK4000021697
Krátky názov CP (FISN) AcrPriInvocp/STRWOCPR 20261014
Dlhý názov CP Investicny certifikat Across Protected Smart Beta Equity Index+
CFI DEMYRI
Menovitá hodnota 100,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 100,00
Minimálny násobok* 100,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 5 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 4 600 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP investičný certifikát
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 26.09.2022
Dátum registrácie 26.09.2022
Dátum splatnosti/vyrovnania 14.10.2026
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Across Private Investments, o.c.p., a.s.
IČO emitenta 35763388
Sídlo emitenta Zochova 3, 81103 Bratislava, SK
LEI emitenta 315700XY3IG5ZUUBD590

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?