Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 21.05.2024 21:02

Informácie o emisii k dátumu: 21.05.2024 22:27

ISIN SK4000021788
Krátky názov CP (FISN) LOGEXPFOUdoo/ZERO CPN BD 20250930
Dlhý názov CP Dlhopis LOG EXPERT FOUR 09/2025
CFI DBZUGB
Menovitá hodnota 10 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 10 000,00
Minimálny násobok* 10 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 8 500 000,00
Množstvo CP na účtoch* 8 500 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 30.09.2022
Dátum registrácie 26.09.2022
Dátum splatnosti/vyrovnania 30.09.2025
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta LOG EXPERT FOUR d.o.o.
IČO emitenta 22003596
Sídlo emitenta Ilica 1, 10000 Zagreb, HR
LEI emitenta 747800204C8CCX62HB83

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?