Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 31.03.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 01.04.2023 01:01

ISIN SK4000021838
Krátky názov CP (FISN) TABAT/17 BD 20321101
Dlhý názov CP TABAT 03
CFI DBFUFR
Menovitá hodnota 3 400,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 3 400,00
Minimálny násobok* 3 400,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 136 000,00
Množstvo CP na účtoch* 136 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na meno
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Vylúčená prevoditeľnosť
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 03.10.2022
Dátum registrácie 03.10.2022
Dátum splatnosti/vyrovnania 01.10.2032
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta TABAT spol. s r.o.
IČO emitenta 36304557
Sídlo emitenta Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica, SK
LEI emitenta 097900CAKA0000106287

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?