Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 31.01.2023 21:05

Informácie o emisii k dátumu: 31.01.2023 23:26

ISIN SK4000021952
Krátky názov CP (FISN) CreditStore/4.75 BD 20301017
Dlhý názov CP Dlhopis CreditStore 2030
CFI DBFUFB
Menovitá hodnota 10 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 10 000,00
Minimálny násobok* 10 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 10 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 2 920 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 25.11.2022
Dátum registrácie 17.10.2022
Dátum splatnosti/vyrovnania 17.10.2030
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta CreditStore, s.r.o.
IČO emitenta 22003604
Sídlo emitenta Revoluční 655/1, 11000 Praha 1, Staré Město, CZ
LEI emitenta 097900CAKA0000109779

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?