Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 31.01.2023 21:05

Informácie o emisii k dátumu: 31.01.2023 23:20

ISIN SK4000021978
Krátky názov CP (FISN) WeaEffManocp/STRWCPR 20241030
Dlhý názov CP Wealth Effect Management o.c.p., a.s.
CFI DSAMVI
Menovitá hodnota 10 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 10 000,00
Minimálny násobok* 10 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 120 000,00
Množstvo CP na účtoch* 90 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP investičný certifikát
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 11.11.2022
Dátum registrácie 17.10.2022
Dátum splatnosti/vyrovnania 21.10.2024
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Wealth Effect Management o.c.p., a.s.
IČO emitenta 51127113
Sídlo emitenta Prievozská 4C, 82109 Bratislava, SK
LEI emitenta 097900BHLC0000087788

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?