Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 27.01.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 28.01.2023 15:47

ISIN SK4000022042
Krátky názov CP (FISN) JTENEFINEURXII/6 BD 20260525
Dlhý názov CP JTEF XII 6,00/2026
CFI DBFUDB
Menovitá hodnota 1 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 1 000,00
Minimálny násobok* 1 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 50 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 45 000 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov
Dátum emisie 25.11.2022
Dátum registrácie 23.11.2022
Dátum splatnosti/vyrovnania 25.05.2026
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR XII, a.s.
IČO emitenta 54893771
Sídlo emitenta Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava-mestská časť Karlova Ves, SK
LEI emitenta 097900CAKA0000109682

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.