Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 20.02.2024 22:02

Informácie o emisii k dátumu: 20.02.2024 22:28

ISIN SK4000022141
Krátky názov CP (FISN) JTRFin4/ZERO CPN BD 20280630
Dlhý názov CP JREF IV 2028
CFI DBZSDB
Menovitá hodnota 1 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 1 000,00
Minimálny násobok* 1 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 35 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 35 000 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP zabezpečený dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov
Dátum emisie 23.11.2022
Dátum registrácie 22.11.2022
Dátum splatnosti/vyrovnania 30.06.2028
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta JTRE Financing 4, s. r. o.
IČO emitenta 54812224
Sídlo emitenta Dvořákovo nábrežie 10, 81102 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK
LEI emitenta 097900CAKA0000106190

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?