Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 27.11.2023 22:06

Informácie o emisii k dátumu: 28.11.2023 15:17

ISIN SK4000022315
Krátky názov CP (FISN) LOGEXPONEdoo/ZERO CPN BD 20241201
Dlhý názov CP Dlhopis LOG EXPERT ONE 12/2024
CFI DBZUGB
Menovitá hodnota 10 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 10 000,00
Minimálny násobok* 10 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 7 500 000,00
Množstvo CP na účtoch* 5 540 000,00
Množstvo vrátených CP* 1 940 000,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 30.12.2022
Dátum registrácie 30.12.2022
Dátum splatnosti/vyrovnania 01.12.2024
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta LOG EXPERT ONE d.o.o.
IČO emitenta 20003415
Sídlo emitenta Ilica 1, 100000 Zagreb, HR
LEI emitenta 747800O0K5ARZ9J3CH37

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?