Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 31.03.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 01.04.2023 02:15

ISIN SK4000022497
Krátky názov CP (FISN) JTENEFINEU/6 BD 20280308
Dlhý názov CP JTEF XIII 6,00/2028
CFI DBFUDB
Menovitá hodnota 1 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 1 000,00
Minimálny násobok* 1 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 30 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 30 000 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov
Dátum emisie 08.03.2023
Dátum registrácie 07.03.2023
Dátum splatnosti/vyrovnania 08.03.2028
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR XIII, a. s.
IČO emitenta 54898412
Sídlo emitenta Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava-mestská časť Karlova Ves, SK
LEI emitenta 097900CAKA0000112592

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?