Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 10.06.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 11.06.2023 01:07

ISIN SK4000022935
Krátky názov CP (FISN) LucFin/ZERO CPN BD 20250515
Dlhý názov CP Dlhopis Lucron Premium II
CFI DBZUFB
Menovitá hodnota 100,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 100,00
Minimálny násobok* 100,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 10 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 1 615 500,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 17.05.2023
Dátum registrácie 15.05.2023
Dátum splatnosti/vyrovnania 15.05.2025
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Lucron Finance, s.r.o.
IČO emitenta 51716054
Sídlo emitenta Legionárska 10, 81107 Bratislava-mestská časť Staré mesto, SK
LEI emitenta 097900BIGF0000158939

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?