Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 10.06.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 11.06.2023 01:22

ISIN SK4000022950
Krátky názov CP (FISN) JTSFinI/VARI BD 20280530
Dlhý názov CP JTSEC VAR/2028
CFI DBVGDB
Menovitá hodnota 1 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 1 000,00
Minimálny násobok* 1 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 30 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 18 000 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP zabezpečený dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov
Dátum emisie 30.05.2023
Dátum registrácie 15.05.2023
Dátum splatnosti/vyrovnania 30.05.2028
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta JTSEC Financing I a. s.
IČO emitenta 55213707
Sídlo emitenta Dvořákovo nábrežie 8, 81102 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK
LEI emitenta 097900CAKA0000127045

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?