Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.10.2023 23:01

Informácie o emisii k dátumu: 03.10.2023 06:19

ISIN SK4000023131
Krátky názov CP (FISN) 365bank/STRWOCPR 20270409
Dlhý názov CP Investicne certifikaty 365.bank, a.s., 01 2023-2027
CFI DEMMRM
Menovitá hodnota 1,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 1,00
Minimálny násobok* 1,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 124 869,00
Množstvo CP na účtoch* 124 869,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na meno
Druh CP investičný certifikát
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Obmedzená prevoditeľnosť
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 31.05.2023
Dátum registrácie 30.05.2023
Dátum splatnosti/vyrovnania 09.04.2027
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta 365.bank, a. s.
IČO emitenta 31340890
Sídlo emitenta Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava, SK
LEI emitenta 315700PLTAXHBHZP5J02

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?