Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.10.2023 23:01

Informácie o emisii k dátumu: 03.10.2023 05:33

ISIN SK4000023735
Krátky názov CP (FISN) LogSymHol/ZERO CPN BD 20271206
Dlhý názov CP LSH III.EUR 9,0perc 12/27
CFI DBZUGB
Menovitá hodnota 100 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 100 000,00
Minimálny násobok* 100 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 10 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 1 600 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 26.09.2023
Dátum registrácie 06.09.2023
Dátum splatnosti/vyrovnania 06.12.2027
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Log Sympatia Holding a.s.
IČO emitenta 23003649
Sídlo emitenta Příkop 843/4, 60200 Zábrdovice -Brno, CZ
LEI emitenta 097900CAKA0000135581

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?