Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.10.2023 23:01

Informácie o emisii k dátumu: 03.10.2023 07:03

ISIN SK4000023743
Krátky názov CP (FISN) D1ExpCen/12 BD 20240911
Dlhý názov CP Dlhopis D1 EBC 09/2024
CFI DBFUGB
Menovitá hodnota 1 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 1 000,00
Minimálny násobok* 1 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 2 612 000,00
Množstvo CP na účtoch* 2 612 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 11.09.2023
Dátum registrácie 11.09.2023
Dátum splatnosti/vyrovnania 11.09.2024
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta D1 Expo-Business Centrum, spol. s r.o.
IČO emitenta 36866211
Sídlo emitenta Diaľničná cesta 22B, 90301 Senec, SK
LEI emitenta 315700BOYOH9T4JNKK68

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?