Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.03.2024 22:02

Informácie o emisii k dátumu: 03.03.2024 20:26

ISIN SK4000024154
Krátky názov CP (FISN) MVM/1 BD 20281120
Dlhý názov CP MVM 2028
CFI DBFUGR
Menovitá hodnota 100 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 100 000,00
Minimálny násobok* 100 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 500 000,00
Množstvo CP na účtoch* 500 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na meno
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 20.11.2023
Dátum registrácie 20.11.2023
Dátum splatnosti/vyrovnania 20.11.2028
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta MVM, s.r.o.
IČO emitenta 36409383
Sídlo emitenta Veľká Okružná 18, 01001 Žilina, SK
LEI emitenta 097900BIJ10000172569

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?